Poziv na konferenciju „Informacijskom tehnologijom korak bliže većoj mobilnosti“

Ovim Vas putem Splitsko-dalmatinska županija poziva da sudjelujete na  u sklopu konferencije „Informacijskom tehnologijom korak bliže većoj mobilnosti” koja će se održati dana 05.07.2019. u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, Ul. Zrinsko Frankopanska 19. Sa početkom u 9:45 sati.

Panel rasprava odvija se u okviru EU projekta STEP-UP „Sustainable Transport E-planner to Upgrade the IT-HR mobility“ u sklopu programa INTERREG Italy-Croatia. Cilj projekta je promovirati mobilnost putnika na programskom području kroz različita rješenja info-mobilnosti.

Prije panel rasprave kao uvod dat će se uvid u neke od projekata koji se provode na području SDŽ, a panel rasprava bit će usmjerena na temu inteligentnih transportnih sustava (ITS – Inteligent transport systems) te mogućeg razvoja istih na programskom području.

Napravit će se pregled najvažnijih čimbenika te će se kroz razgovor detektirati ključni problemi i razmatrati rješenja i mogući budući scenariji. Posebna tema rasprave bit će dostupnost interaktivnih informacijskih sustava za putnike koji će objediniti informacije o svim vrstama prijevoza na jednom mjestu. Rasprava će služiti razmjeni informacija i primjera dobre prakse među sugovornicima, ali cilj je također približiti temu intermodalnosti dionicima i to: prijevoznika, turističkim zajednicama putničkim agencijama, jedinica lokalne i regionalne samouprave te ostalima zainteresiranima.

Preuzimanje dokumenata