Održana uvodna konferencija projekta “TransCPEarlyWarning”

U rujnu je održan uvodni sastanak projekta TransCPEarlyWarning, programa Interreg Adrion, u koji je uključena Splitsko-dalmatinska županija kao jedan od projekt partnera. Cilj projekta je koordinirati rad sustava civilne zaštite u slučaju nesreća na Jadransko-jonskom području.

 

Projekt TransCPEarlyWarning, financiran iz programa Interreg ADRION, održao je uvodni sastanak 17. i 23. rujna 2020. Projekt se bavi potrebom usklađivanja sustava ranog upozoravanja civilne zaštite na Jadransko-jonskom području, pomažući zemljama da se bolje nose s prirodnim i umjetnim opasnostima. Cilj projekta je razvoj platforme za rano upozoravanje civilne zaštite koja integrira relevantni model sustava koji je proizašao iz temeljite studije regulatornih okvira, legislative, postupaka, procesa, uključivanja dionika, postojećih sustava i izvora podataka u različitim zemljama Jadransko-jonskog područja. Ova će platforma biti predmet pilot testiranja u 7 zemalja koje sudjeluju u projektu: Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Lekcije naučene iz pilot testiranja dovest će do izrade strateškog i akcijskog plana koji nude zajedničku viziju i rješenja za rano upozoravanje civilne zaštite na Jadranu.

TransCPEarlyWarning će se pažljivo usredotočiti na odabranu podskupinu prirodnih i umjetnih opasnosti prisutnih na Jadranu. Područje se suočava s različitim opasnostima, uključujući zemljotrese, požare, poplave, klizišta, sušu, tsunami, valove vrućine, slučajno zagađenje i industrijske nesreće. Ovisno o vrsti opasnost i skali, vrsta intervencije ranog upozorenja i raspoloživi interval djelovanja mogu se znatno razlikovati. Heterogenost među različitim zemljama značajna je počevši od terminologije koja opisuje opasnost pa sve do relevantnih propisa, sustava i procesa. Platforma TransCPEarlyWarning pokušat će pomoći u nestanku homogenosti.

Predviđeno vrijeme završetka TransCPEarlyWarning je kolovoz 2022. Vodi ga regija Molise u Italiji, a ostatak projektnog tima čine Općina Ajdovščina u Sloveniji, Institut za industrijske sustave Centra za istraživanje i inovacije ATHENA u Grčkoj, Varaždinska županija, Regionalno vijeće Drača u Albaniji, Uprava civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Stari glavni grad Cetinje u Crnoj Gori, Decentralizirana uprava Krete u Grčkoj, Institut Josef Stefan u Sloveniji, Splitsko – dalmatinska županija i Šumarski fakultet u Albaniji.

Projekt je sufinanciran iz Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020, Second Call for Proposal – Priority Axis