ODRŽANE RADIONICE U SKLOPU PROJEKTA GREENMIND

Dana  28. i 29. siječnja 2021. godine članovi projektnog tima iz Splitsko-dalmatinske županije sudjelovali su u on-line radionicama u sklopu projekta GREEN MIND - Green and smart mobility industry innovation koje su ujedno i dio završne konferencije projekta Green Mind Interreg MED

Teme sastanka prvog dana „Uloga mobilnosti u održivom turizmu i povećanju konkurentnosti pojedinog područja"

Glavni naglasak tijekom održanih prezentacija je bio na tome da usluge u domeni mobilnosti i infrastrukture ključne su za turizam. Takve usluge omogućuju pristupačnost turističkim lokacijama i potiče konkurentnost pojedinog područja. Planiranje i dostupnost održivih turističkih sustava mobilnosti podižu vrijednost lokalnih poduzeća i zaštitu turističkih resursa. On line radionica je okupila veliki broj sudionika iz sektora donositelje politika, članove transportne mreže i pružatelje usluga kao i turističke tvrtke te istraživačkih institucija.

Ova radionica je poslužila kako bi se svim zainteresiranima podijelili iskustva i primjere dobre prakse koji se tiču izazova i mogućnosti u izgradnji održivih i atraktivnih sustava mobilnosti za turiste.

Drugi dan konferencije pod naslovom“GREENmind- završna konferencija“ je predstavljao cjelokupni rad partnera na projektu Green mind koji potiče razvoj ekonomske konkurentnosti i inovacija u industriji zelene i pametne mobilnosti, učvršćivanjem regionalne i transnacionalne suradnje između poduzetništva, istraživačkih institucija i javnog sektora.

Glavni fokus ove radionice je bio na predstavljanju rezultata testiranja tri strateške usluge/alata: usluge razumijevanja tržišta, pregled javnog financiranja i mogućnosti B2B povezivanja. Ove alati imaju za cilj jačanje konkurentnost poduzetnika, odnosno pružanje sposobnosti samoprocjene na područjima analize tržišta, B2B povezivanja i pronalaska javnih izvora financiranja. Uz ove alate izrađeni su i popisi izvora financiranja za mikro, male i srednje poduzetnike, kao i pregled potpornih institucija u sva tri segmenta.

U sklopu radionice predstavljen je i Sporazum o transnacionalnoj inovacijskoj mreži koja poziva sve relevantne dionike kao mala i srednja poduzeća koje znaju koristi / pomoć koju je projekt (GREENMIND) stvorio u određenim slučajevima prije nego što se uključe u inicijativu koja bi im omogućila uvid u informacije i studije slučaja koje će biti od koristi drugim tvrtkama u budućnosti.

Na samom kraju radionice prikazan je dokument održivosti projekta koji ima za cilj približiti rezultate projekta široj publici od one koja je izravno uključena u projektne aktivnosti. To uključuje bavljenje makroregionalnim strategijama relevantnim za teritorijalni opseg projekta (Jadransko-jonski i Alpski).

 Rezultati  rada su:

• isticanje tema i radnih područja koja su zajednička projektu Green Mind i Jadransko-jonskoj i Alpskoj makroregionalnoj strategiji (EUSAIR i EUALP);

• davanje prijedloga za teme i područja za budući rad u EUSAIR-u i EUASLP-u, a potencijalno i u programima financiranja relevantnim za makroregije.

Po završetku službenog dijela konferencije održan je i radni sastanak projektnih partnera kojim su definirane obveza podnošenja završnog izvješća i dostave podataka prema prvoj razini kontrole, kao i obveza suradnje i održivosti Transnacionalne inovacijske mreže.

Sporazum za pristup mreži nalazi se OVDJE

II. bilten koji se bavi se pokretanjem aktivnosti prijenosa znanja iz projekta.

Bilten možete preuzeti OVDJE

Publikacija koja predstavlja usluge za mala i srednja poduzeća u zelenoj industriji i industriji pametne mobilnosti testirane u okviru projekta Green mind

Publikaciju možete preuzeti OVDJE

 

Martin Bućan,

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije

Tel.: +385 (21) 400 156

martin.bucan@dalmacija.hr

 

Split, 29.01.2021.

Dokumenti za preuzimanje