Potresi koji tresu Hrvatsku kao najznačajnija tema međunarodne konferencije "Upravljanje katastrofama" koja se održava 21. i 22. listopada u Splitu

"Upravljanje katastrofama" naziv je dvodnevne međunarodne hibridne  konferencije koja će se održati u Splitu 21. i 22. listopada u sklopu prekograničnog projekta FireSpill i koja će gotovo stotinu  sudionika, predstavnika regionalnih i lokalnih vlasti, razvojnih agencija, znanstvene zajednice, institucija i spasilačkih službi uključenih u rješavanje kriznih situacija iz Hrvatske i Italije.

Najistaknutija tema ovog skupa bit će potresi kao jedna od najaktualnijih recentnih kriza u obje zemlje, posebice u Hrvatskoj nakon potresa na području Zagreba i Banije. Navedeni događaji otvorili su niz stručnih rasprava i pitanja o trusnim područjima Hrvatske, mogućnostima predviđanja i načina preventivne zaštite od potresa do upravljanja krizom nastalom uslijed njegovih razornih posljedica.

Konferenciju organizira Splitsko-dalmatinske županija, Upravni odjel  za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava i Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, a u sklopu realizacije projekta FireSpill koji se financira iz EU programa prekogranične suradnje INTERREG Italija - Hrvatska.

Na konferenciji je moguće sudjelovati i online, uz prethodnu registraciju putem poveznice  https://forms.gle/iapgP52hZ4eATeAeA.

Prvog dana konferencije, nakon sastanka projektnih partnera, od 14:30 sati predviđeno je stručno izlaganje "Seizmološka slika Hrvatske" (dipl. ing. Krešimir Kuk, Seizmološka služba Republike Hrvatske, Zagreb) o seizmički aktivnim područjima RH i dostizanju maksimalne učinkovitosti zaštite koju je moguće postići jedino neprekidnim usavršavanjem i razvijanjem metoda analize znanstvenih parametara, suradnjom izajedničkim djelovanjem svih sustava - analize stručnih i znanstvenih podataka, obavještavanja, zaštite i spašavanja i svih ostalih čimbenika sustava.

Odmah zatim slijedi drugo stručno izlaganje na temu "Protupotresna gradnja u Dalmaciji - zatečeno stanje i aktualni trenutak" (dr. sc. Ante Mihanović, profesor emeritus na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu) tijekom kojega će biti govora o otpornosti dalmatinskih građevina izgrađenih u različitim razdobljima od 1914. godine do danas, uključujući i, primjerice, procjene otpornosti zvonika Crkve sv. Duje i 108 metara visokog West Gate centra u Splitu.

Nakon toga predviđena je panel rasprava o upravljanju katastrofama na kojoj će sudjelovati Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik RH; Josip Granić, pročelnik HGSS-a RH; Robert Markt, izvršni predsjednik Crvenog Križa RH i Damir Gabrić, pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava SDŽ. Zaključke prvog konferencijskog dana predstavit će moderator Marijan Vundač, predsjednik Platforme HŽG za smanjenje rizika od katastrofa.

Drugi dan konferencije posvećen je predstavljanju projekta FireSpill (Helena Brčić, Javna ustanova RERAS.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, voditeljica projekta), predavanju o mogućnostima financiranja projekata iz područja upravljanja katastrofama i predstavljanju projekata financiranih iz EU sredstava (TransCPearlyWarning,  PMO Gate i Stream).

Cilj projekta FireSpill, koji okuplja 16 projektnih partnera iz Italije i Hrvatske, je povećanje kapaciteta organizacija hitnih službi u svrhu poboljšanja prekogranične učinkovitosti kod rješavanja prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti te povećavajući sigurnost hrvatskog i talijanskog Jadranskog bazena poboljšavanjem mjera i instrumenata za prevenciju i upravljanje u hitnim slučajevima.  Predviđeni proračun FireSpill projekta je 120 milijuna kuna, od čega se oko 65 milijuna kuna odnosi na aktivnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji u okviru kojih će se izgraditi najveći trening centar za vatrogasce u ovom dijelu Europe - Nastavno regionalno središte za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva.

Dokumenti za preuzimanje