Projekt SUTRA na radionici „Dobre prakse u dekarbonizaciji lokalnog cestovnog prometa i prilike za jedinice lokalne samouprave“ u Splitu

Na radionici „Dobre prakse u dekarbonizaciji lokalnog cestovnog prometa i prilike za jedinice lokalne samouprave“ koja će se održati 22. listopada 2021. godine u Splitu, bit će predstavljen projekt održivog transporta na jadranskim priobalnim područjima i zaleđu SUTRA (Sustainable Transport in Adriatic Coastal Areas and Hinterland). Radionicu organizira Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, voda i okoliša (SDEWES Centre) u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, Primorsko-goranskom županijom, Energetskom agencijom savezne države Štajerske, Regionalnim razvojnim centrom Koper i Mašinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore.

Radionica se održava u okviru projekta Alpe-Adria Clean Transport Alliance (AaCTA), financiranog od strane Europske inicijative za klimu (EUKI) kojem je cilj je osnažiti lokalna i regionalna tijela vlasti i civilno društvo kroz treninge za bolje razumijevanje uloge sektora prometa u energetskoj tranziciji i pružiti alate za dekarbonizaciju prometa.

Za sudjelovanje na skupu ispunite obrazac na poveznici https://forms.gle/jVVXinUFQKBqaSrA9.