Radovi na izgradnji Nastavnog regionalnog središta za osposobljavanje operativnih snaga vatrogastva u Vučevici napreduju planiranom dinamikom

Ni obilne kiše koje su pale tijekom prosinca, nisu spriječile nastavak gradnje Nastavnog regionalnog središta za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva u Vučevici (općina Klis, Splitsko-dalmatinska županija).

Radi se o objektu koji će predstavljati najveći trening centar za vatrogasce u ovom dijelu Europe. Investicija je to vrijedna 35.944.999,10 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 44.931.248,88 s PDV-om čiju gradnju sufinancira Europska unija bespovratnim sredstvima u okviru projekta FIRESPILL i u sklopu prekograničnog programa INTERREG Italija - Hrvatska. Navedena financijska sredstva namijenjena su gradnji 1. faze Nastavnog regionalnog središta za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva,odnosno zgrada A i D te pristupnih prometnica.

Cilj projekta FIRESPILL je povećanje kapaciteta organizacija hitnih službi u svrhu poboljšanja prekogranične učinkovitosti kod rješavanja prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti te povećavajući sigurnost hrvatskog i talijanskog Jadranskog bazena poboljšavanjem mjera i instrumenata za prevenciju i upravljanje u hitnim slučajevima.

Unapređenje operativnih sposobnosti hitnih službi osigurat će se nabavkom sigurnosne opreme, hitnih vozila na kopnu i moru, mobilnih zapovjednih i upravljačkih jedinica, komunikacijskih sustava i uspostave Nastavnog regionalnog središta za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva u Vučevici, odakle će se koordinirati, ali i educirati i osposobljavati osoblje u području zaštite od prirodnih i drugih nesreća. Predviđena je izgradnja i opremanje simulacijskih objekata, organiziranje seminara za naprednu obuku (prekogranična razmjena znanja), pokaznih vježbi spašavanja civila itd.

Nastavno regionalno središte za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastvaimat će svoju ispostavu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Kuli Norinskoj, čija je svrha također prevencija od požara i ostalih opasnosti na području doline Neretve i okolice. Ova će dva Centra u Hrvatskoj uspostaviti trajnu prekograničnu suradnju s Trening-parkom Belvedere di Fabriano (regija Marche) u  Italiji,  koji će svoju infrastrukturu također unaprijediti iz ovog projekta.