Službeni glasnik > Godina 2008, broj 13
Povratak na listu glasnika
Datum objave: 24.11.2008.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA:

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO:

ŽUPAN:

Kontakt osoba

Ana-Marija Škorić, prof.

Savjetnica za informiranje, objavu akata i županijskih izdanja