Službeni glasnik > Godina 2008, broj 14
Povratak na listu glasnika
Datum objave: 16.12.2008.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA:

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO:

ŽUPAN:

OSTALO:

Kontakt osoba

Ana-Marija Škorić, prof.

Savjetnica za informiranje, objavu akata i županijskih izdanja