Službeni glasnik > Godina 2009, broj 8
Povratak na listu glasnika
Datum objave: 23. travnja 2009.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO:

ŽUPAN:

OSTALO:

335.

Kontakt osoba

Ana-Marija Škorić, prof.

Savjetnica za informiranje, objavu akata i županijskih izdanja