Službeni glasnik > Godina 2014, broj 19
Povratak na listu glasnika
Datum objave: 18. prosinca 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA:

ŽUPAN:

Kontakt osoba

Ana-Marija Škorić, prof.

Savjetnica za informiranje, objavu akata i županijskih izdanja