Sustav kvalitete

Svrha uvođenja ISO standarda je da se uvodeći sustav upravljanja kvalitetom poboljšaju usluge i da dođe do njihovog standardiziranja. ISO 9001:2008 je oznaka profesionalnosti i međunarodno prepoznatljivih normi kvalitete, koje su podjednake i mjerljive bez obzira na zemlje ili kontinente. Dobivanje ovog standarda znači i preuzimanje obveze ne samo održavanja visoke razine usluga i internih sustava upravljanja nego i njihovog stalnog unapređivanja i poboljšavanja. Glavne dobrobiti uvođenja ISO standarda uključuju:

  • poboljšavanje internog rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • jasniju organizaciju u svakodnevnom obavljanju posla i izvještavanju
  • praćenje i upravljanje projektima
  • internu podjelu po djelatnostima
  • sistematski pregled svih zakonskih odredbi koje se odnose na ustroj i financiranje
  • usklađivanje sa poslovanjem u okvirima EU

Ovo priznanje je tim veće jer je Splitsko – dalmatinska županija jedna od četiri županije koje imaju ovaj certifikat.