Etički kodeks

Povjerenik za etiku
Silvana Škaričić
Tel: 021/400-213
Fax: 021/400-090
Adresa: Domovinskog rata 2/V, 21 000 Split
Email: silvana.skaricic@dalmacija.hr