BOBAN: Višak prihoda rasporedit ćemo na projekte za naše građane

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban izdvojio je tri točke 27. sjednice Županijske skupštine. „Jedna od njih je završni financijski izvještaj. Poslovali smo izuzetno dobro i ostvarili smo višak od 18,4 milijuna eura. 15,7 milijuna je već rezervirano za projekte koji se provode više godina, a pravi višak je 2,7 milijuna eura i njega ćemo prilikom rebalansa rasporediti po pristiglim programima i aktivnostima”, rekao je župan.

Boban se osvrnuo i na točku koja se odnosi na sidrišta. „Ona su jako bitna. Preteče smo u mnogim stvarima na pomorskom dobru, pa smo tako i u ovom slučaju napravili mapu sidrišta, njih 69 na području naše županije. Na temelju današnje odluke sve lokalne zajednice koje donose svoj prostorni plan morat će se pridržavati te mape sidrišta. Sve druge koncesije za sidrišta neće biti moguće”, izjavio je.

Županijska skupština raspravljat će i o usklađenju sa zakonskim aktom na temelju kojega se Domu zdravlja širi djelokrug djelatnosti. „Radi se o velikom spektru jer se odlukom Vlade prebacuje naglasak na primarnu zdravstvenu zaštitu. Koje djelatnosti su nama potrebne odlučit ćemo naknadno na Županijskoj skupštini”, najavio je Boban.