Edukacija za seoska obiteljska gospodarstva

U organizaciji razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA d.o.o i Upravnog odjela za turizam Splitsko-dalmatinske županije od 02. do 05. veljače 2008. godine održan je program edukacije za seoska obiteljska gospodarstva, a sve financiranu iz EU projekta CARDS 2004.


Edukacija se održavala u 4 četiri grada dalmatinske zagore – Trilj, Omiš, Imotski i Vrgorac. Glavni predavač edukativnog programa je bio Robert Bačac, voditelj Konzorcija agroturizma i ruralnog turizma Istre i član Europske federacije za ruralni turizam.


Cilj ovog programa edukacija je za unaprjeđenje postojećih ponuda, promicanje znanja o suvremenim trendovima seoskog turizma, te poboljšanje suradnje turističkih operatera s lokalnim poduzetnicima i unaprjeđenje promocije ruralnih turističkih destinacija.


Sudionicima skupa predstavljeni su programi i tematika : kako organizirati seosko domaćinstvo, kako unaprijediti i dopuniti postojeću seosku ponudu turizma, na koji način se financira program, pitanje pravne regulative i kako i na koji način se povezati seosko turističko domaćinstvo s tržištem.


S obzirom da u našoj Županiji još uvijek nema dovoljan broj seoskih domaćinstava te postoji veliki interes lokalnog stanovništva za bavljenjem seoskim turizmom, ukupan broj od preko 80 polaznika seminara je više nego zadovoljavajući.