JAVNI NATJEČAJ

Splitsko-dalmatinska županija
Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije

Klasa:323-02/07-01/25
Urbroj: 2181/1-11-07-1
U Splitu 31. listopada 2007

Na temelju članka 29. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05), i Odluke o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije, Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup zajedničkih lovišta

1. Naručitelj
a) Naziv: Splitsko-dalmatinska županija
b) Sjedište-adresa: Split, Domovinskog rata 2
c) Telefon: +385 (021) 400-062
2. Predmet natječaja: davanje u zakup na vrijeme od 10 lovnih godina objavljuje se za sljedeća zajednička lovišta:
REDNI BROJ BROJ I NAZIV LOVIŠTA 
POVRŠINA 
POČETNA CIJENA 
NAPOMENA
  ha kuna 
1. XVII/101 Biševo i Sv. Andrija 1021 1.990,95 -
2. XVII/104 Veli i Mali Drvenik 1572 3.076,40 -
3. XVII/106 Sevid - Vinišće 4052 7.901,40 -
4. XVII/107 Marina Donja 2969 5.789,55 -
5. XVII/108Trogir 2578 5.027,10 -
6. XVII/121Peruća 4906 9.566,70 Djel.mini.
7. XVII/130 Proložac 4041 7.879,95 -
8. XVII/135 Vrgoračko Jezero 1359 2.650,05 -
9. XVII/136 Zavojane 2317 4.518,15 -
10. XVII/138 Drvenik - Gradac 1595 3.110,25 -
11. XVII/151Seget 4943 9.638,85 -
12. XVII/155 Ričice 1323 2.579,85 -
13. XVII/157 Vrgoračko Jezero Donje 2493 4.861,35 -
14. XVII/158Duge Njive 2161 4.213,95 -
15. XVII/160  Brela 1416 2.761,20 -
16. XVII/162 Marina Gornja 2238 4.364,10 -
17. XVII/163 Bristovac-Vlake 1033 2.014,35 -