Kulturno-povijesni vodič Zagore Splitsko-dalmatinske županije

Tiskan je u 10.000 primjeraka na pet svjetskih jezika i kao takav predstavlja poboljšanje turističke ponude temeljene na kulturnoj, povijesnoj i prirodnoj baštini. Promocija i prezentacija vodiča održana je na Jesenskom međunarodnom zagrebačkom velesajmu u sklopu izložbe „Eko-etno Hrvatska“.


Upravni odjel za turizam inicirao je i sudjelovao u pripremi vodiča, izradi katastra kulturno-povijesnih lokaliteta, te izradi itinerera turističko-kulturnih ruta u županiji u suradnji sa Konzervatorskim odjelom, odnosno sa g. Joškom Belamarićom. Prijavom uspješnog projekta u suradnji sa Turističkom zajednicom Županije splitsko-dalmatinske na natječaj dobili smo 50.000,00 kn sredstava za realizaciju ovog projekta od HTZ-ovog Ureda za kulturni turizam.