N A T J E Č A J

1.PREDMET NATJEČAJA
Sufinanciranje plaćene premije osiguranja  za konvencionalnu i ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama  u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

2. PRAVO SUDJELOVANJA
Na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta  u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine i imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju  na području Splitsko-dalmatinske županije.

3. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA
Sufinanciranje premije osiguranja usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme  odobrit će se onom poljoprivrednom proizvođaču  koji ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kvalitete voća i povrća i bolesti životinja, a platilo je premiju  osiguranja  za tekuću godinu  prema zaključenoj polici  osiguranja.

Sufinanciranje se odobrava  u visini do 25 %-tnog iznosa od uplaćene premije osiguranja.

Sufinanciranje premije osiguranja za istu površinu  ili isto grlo stoke  ili istu jedinicu proizvodnje  može se ostvariti  samo jednom godišnje.

Maksimalan iznos  po uplaćenoj premiji  za osiguranje proizvodnje  u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj  ili fizičkoj osobi  kad je ona osiguranik  iznosi 30.000,00 kuna.

Povećanjem broja zahtjeva  za sufinanciranjem  iznad osiguranog iznosa  proporcionalno će smanjiti  plaćanje po zahtjevu.