N A T J E Č A J

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

raspisuje

N A T J E Č A J
za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede
i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2007
.


I.  Natjecati se mogu:
a) fizičke i pravne osobe, vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

II. Uvjeti kreditiranja:
a) iznos pojedinačnog kredita može biti minimalno 40.000,00 kuna osim za programe:
- nabave uzgojno valjanih rasplodnjaka, gdje je minimalni iznos određen njihovom nabavnom cijenom;
- uzgoja ili nabave ženske teladi za uzgoj s minimalnim iznosom kredita od 12.500,00 kuna;
- nabave uzgojno valjanih jarica, šilježica i nazimica gdje je minimalni iznos kredita 20.000,00 kuna.
b) maksimalni iznos kredita ne može biti veći od 1.500.000,00 kuna;

c) Udio sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti korisnika kredita iznosi:
- za uzgoj i nabavu uzgojno valjanih grla stoke do 100%;
- za sve ostale namjene do 70% ;
- za programe na strateškim područjima za ostale namjene 85%.

d) Rok otplate je od 9 mjeseci do 7 godina u koji nije uključeno razdoblje počeka
e) Poček 0 – 3 godine
f) Kamatna stopa
- 3% za strateška područja;
- 5% za ostala područja.

III.  Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede utvrđeno je da će se kreditirati  sljedeće namjene:
a) Stočarska proizvodnja
- uzgoj i nabava uzgojno valjanih grla stoke domaćeg podrijetla, te iznimno nabava ženskih grla i rasplodnjaka iz uvoza namijenjenih korištenju putem umjetnog osjemenjivanja ili prirodnog pripusta pod nadzorom Hrvatskog stočarskog  centra;
- proizvodnja mlijeka;
- proizvodnja mesa;
- proizvodnja jaja i meda.
b) Voćarstvo i vinogradarstvo;