NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
raspisuje
NATJEČAJ
za Projekt “LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA -MIKROKREDITIRANJE”
 za 2007. godinu

I.

Natjecati se mogu:
Postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici, pravne osobe u 100% privatnom vlasništvu državljani Republike Hrvatske i to:
• obrti
• mala i srednja trgovačka društva
• zadruge
• ustanove

II.

Uvjeti kreditiranja:
      a)Iznos pojedinačnog kredita:
• najniži iznos 35.000,00 kuna;
• najviši iznos 200.000,00 kuna.
      b)Rok otplate do 5 (pet) godina + poček do 1 godine (osim za obrtna sredstva);
      c)Kamata do 7% fiksna (subvenciju kamate provodi Županija i MINGORP sa po 1%);

III.

Namjena kredita:
• kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata;
• nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme;
• trajna obrtna sredstva.

IV.

Operacionalizacija postupka za izbor poduzetničkih projekata:
Postupak prethodnog odobravanja i upućivanja prijedloga za kreditiranje u banku provodi Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata za Projekt «Lokalni projekti razvoja-mikrokreditiranje» (LPR-MK) za 2007. godinu.
Konačnu ocjenu kreditne sposobnosti i odobravanje kredita donosi Banka na temelju vjerodostojne dokumentacije, koju poduzetnik prilaže uz zahtjev za kredit.

V.

 Poslovne banke uključene u provedbu projekta:
Erste&Steiermarkische bankd.d Rijeka, Imex banka d.d.Split, Societe Generale-Splitska banka d.d, Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Volksbank d.d, Credo banka d.d, OTP banka d.d, Hrvatska Poštanska Banka d.d.


VI.

Podnošenje zahtjeva:
Zahtjev za kredit (obrazac) natjecatelji mogu preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i obnovu, Domovinskog rata 2, I kat, soba br.130, utorkom, srijedom i četvrtkom  u vremenu od 8 do 11 sati.
Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za odabir poduzetničkih projekata s naznakom "prijava za natječaj za poticanje poduzetnika putem projekta «Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje» (LPR-MK) za 2007. godinu preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

VII.

Natječaj je otvoren do kraja 2007. odnosno do utroška planiranih sredstava. Ovaj natječaj će se objaviti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr

VIII.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

IX.

Tijekom postupka izbora poduzetničkih projekata Povjerenstvo zadržava pravo potraživanja dodatne dokumentacije o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

X.

O rezultatima izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.