OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALAMTINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo
i upravljanje prostorom

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07) Grad Solin, Odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom objavljuje


OBAVIJEST
O IZRADI PROSTORNIH PLANOVA

U skladu s Programom mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“ broj 6/06) Grad Solin - Odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom pokreće izradu slijedećih prostornih planova uređenja:

a) Urbanistički planovi uređenja:
1. BLACA 2
2. SV. KAJO-MARUSINAC 1
3. Područje NASELJA GAŠPINI
4. Područje ČEPRLJINAC
5. RUPOTINA
6. GORNJA RUPOTINA
7. ISPOD MRAVINACA
8. Naselje KUČINE 2

b) Detaljni planovi uređenja:
1. ISPOD GAŠPINI – Izmjene i dopune
2. ISPOD GAŠPINI 2
3. ARHEOLOŠKI PARK
4. VRANJIC KOSICA
5. CENTAR 2 – Izmjene i dopune
6. ZAPADNO OD GROBLJA U SOLINU
7. KULA


Detaljne obavijesti, svi zainteresirani mogu dobiti u Gradskoj upravi Solin – Odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom, Stjepana Radića 42, svakim radni dan od 8-11 sati ili na tel. 555-222.