OBAVIJEST

U skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina  («Službeni vjesnik Grada Solina» broj 2/08), Grad Solin - Odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom  pokrenuo je  izradu izmjena i dopuna navedenog prostornog plana.
U svrhu izrade nacrta prijedloga planiranih izmjena i dopuna,  pozivamo sve zainteresirane da najkasnije do 15. travnja 2008. god. dostave pisane  zahtjeve (prijedloge) za izmjene i/ili dopune važećeg Prostornog plana uređenja Grada Solina.
Zahtjeve dostaviti na adresu:
Odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom
21210 Solin, Stjepana Radića 42.
Uz  zahtjev obvezno navesti adresu podnositelja te priložiti odnosni preris katastarskog plana i izvadak iz katastra zemljišta.
 
Detaljne obavijesti o tijeku izrade izmjena i dopuna navedenog plana mogu se dobiti u Gradskoj upravi Solin -Odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom ili na tel. 021/555-222.