OBILJEŽAVANJE POČETKA RADOVA OBILAZNICE SPLITA, DIONICA DUGI RAT – OMIŠ, PODDIONICA TUNEL OMIŠ – OMIŠ

Radovi na ovoj poddionici obuhvaćaju izgradnju dvotračnog kolnika brze ceste s dva tunela i tri vijadukta u jednom čvoru. Također uključuje i radove na odvodnji, izgradnju potpornih zidova i zaštitu pokosa.

Ukupna duljina tunela je 1.697 m (tunel „Omiš“ 1.471 m i tunel „Brzet“ 226 m).

Čvor „Omiš“ imat će tri vijadukta duljine 489. 69 m i to: Vijadukt „Čvor Omiš 1“ 167,60 m, Vijadukt „Čvor Omiš2“ 194,09 m, te Vijadukt „Čvor Omiš 3“ 128,00 m.