Održana 12. sjednica Županijske skupštine

Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu dana 12. rujna održana je 12. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Nakon prihvaćanja predloženog dnevnog reda i aktualnog sata prešlo se na točke dnevnog reda. Skupština je donijela odluke o dodjeli nagrada. Nagrada za životno djelo dobili su Antun Tonću Baranović, Ivan Glibota i Ratomir Tvrdić. Osobne nagrade dobili su Frane Bešker, Ivica Pivačić, Radoslav Tomić, Stipe Valent i Željko Viculin.  Skupne nagrade dobila je Bratovština Gospe od Zdravlja Udruge sveti Lovro-Zajednice Cenacolo, Dragovoljačko- braniteljska udruga „Stina pradidova“, Kaštel Gomilica, Klub žena liječenih na dojci, Split, Kuglački klub „Mertojak“ i Kulturno umjetničko društvo „Kvadrilja“, Trogir.

Prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. te Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za I.-VI. 2022. godine. Donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom. Prihvaćena su izvješća o stanju u socijalnim ustanovama Domu za starije i nemoćne osobe Vis, Domu za starije i nemoćne osobe Makarska, Domu za starije i nemoćne osobe Lovret i Domu za starije i nemoćne osobe Split za 2021. godinu. Skupština je prihvatila Izvješće o radu javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ za 2021. godinu, te izvješća o radu Centra za kulturu Brač, Muzeja Cetinske krajine-Sinj i Izvješće o radu Muzeja hvarske baštine za 2021. godinu. Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uređenja obalne šetnice, izgradnje i korištenja tri ugostiteljska objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio od uvale Baluni do hotela ex Ambasador, Grad Split, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Stari Grad, predio Račice, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (zapadni dio), Grad Hvar, Odluka odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa Dalmacija i predio zapadno od Romane, Grad Makarska, Rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa Dalmacija i predio zapadno od Romane, Grad Makarska te Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta i plaže na dijelu k.o. Makarska – Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska kao i Rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta i plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska.