Održana 14. sjednica Županijske skupštine

Sjednica je  održana dana 24. listopada. Na sjednici je donesen Zaključak o stanju u zdravstvu u Splitsko-dalmatinskoj županiji te Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i zadaćama Savjeta za zdravlje Splitsko- dalmatinske županije, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanju zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) i Odluka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti specijalističke ordinacije dentalne medicine za ortodonciju Petru Bitangi, dr.med., dent.spec.ortodoncije.  Skupština je donijela zaključke o davanju prethodne suglasnosti na statute domova za starije i nemoćne osobe Lovret, Split, Makarska i Vis te Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Omiša. Prihvaćeno Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2022., Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Izvješće o radu Županijskih cesta Split d.o.o., društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, Izvješće o radu Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu. Donesena je Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Aglomeracije Omiš, Program sufinanciranja troškova javnog prijevoza vlakom redovitih studenata s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ivan Duknović, Marina.