Održana 27. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Prihvaćen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. te Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2023. godinu. Skupština je donijela Odluku o raspodjeli rezultata za 2023. godinu, Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije na specijalističko-konzilijarne djelatnosti, Odluku o prestanku trgovačkog društva AGENCIJE ZA RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE d.o.o., po skraćenom postupku bez likvidacije, kao i Odluku o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini
Donesena je Odluka o davanju koncesije na zahtjev na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio jugozapadni dio sportske luke Mornar, Grad Split, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Komiža, predio uvala Mezoporat, otok Biševo, Grad Komiža te Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta (spilja Osejava) ugostiteljske terase (štekata) i plaže na dijelu k.o. Kotišina, predio spilja Osejava, Grad Makarska, kao i tri rješenja o odbijanju ponuda u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta (spilja Osejava), ugostiteljske terase (štekata) i plaže na dijelu k.o. Kotišina, predio spilja Osejava, Grad Makarska.
Skupština je donijela Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.
Prihvaćen je Zaključak o donošenju Plana rasporeda nautičkih sidrišta Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ Ustanova za obrazovanje odraslih za 2023. godinu, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ Ustanova za obrazovanje odraslih, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Pomorske škole, Split, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Lovrića, Sinj te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Glazbene škole Josipa Hatzea, Split.
Skupština je donijela Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Splitu, Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu i Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Hrvace