Otvoreno gradilište vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita

Radovi vrijedni više od 40 milijuna eura na rekonstrukciji i dogradnji vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita otvoreni su u četvrtak i trajat će duže od tri godine, a tim će se projektom postići veći stupanj razdvajanja oborinskih voda od kućanskih otpadnih voda. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban naveo je kako se na području Splitsko-dalmatinske županije grade aglomeracije ukupne vrijednosti 800 milijuna eura. „Sve se to zahuktalo i privodi se svome kraju. Ovdje, u gradu Splitu aglomeracija Solin i Split je financijski najveća, a najveći je i građevinski zahvat. Sve to u budućnosti će puno značiti za građane cijele Splitsko-dalmatinske županije“, poručio je župan.

"Tim projektom, vrijednim više od 40 milijuna eura s PDV-om, postići će se veći stupanj razdvajanja oborinskih voda od sanitarnih (kućanskih) otpadnih voda te će se time omogućiti prihvat i biološka obrada otpadnih voda sjevernog sliva Splita na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Stupe", rekao je direktor splitskog "Vodovoda i kanalizacije" Miroslav Delić.

Objasnio je da će se tim projektom proširiti i poboljšati postojeća kanalizacijska i vodoopskrbna mreža te sanirati postojeće kanalizacijske mreže na mjestima gdje su prethodno detektirana mjesta oštećenja ili propuštanja.

Na sustavu odvodnje otpadnih voda, kako je rečeno, izgradit će se 16,7 kilometar kanalizacijske mreže, devet crpnih stanica, 2,2 kilometra tlačnih cjevovoda, dva kišna preljeva, sedam retencijskih bazena te 2,2 kilometra kabelske kanalizacije.

Ujedno, sanirat će se 11,2 kilometar kanalizacijske mreže metodama bez iskopa te napraviti priprema za izvedbu oko 400 kućnih priključaka. Na sustavu vodoopskrbe u sklopu ovog Ugovora izgradit će se dva  kilometra  vodoopskrbnih cjevovoda.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je istaknuo da je aglomeracija Splita s okolnim gradovima Solnom i Trogirom najveće gradilište izgradnje vodnokomunalne infrastrukture u Hrvatskoj.

"Aglomeracija Split sa okolnim gradovima Solnom i Trogirom  je investicija vrijedna više od 500 milijuna eura. Riječ je o najvećem vodoopskrbnom projektu na području Hrvatske s ukupno 250 kilometra vodoopskrbnih cjevovoda, 350 kilometra kanalizacijskih kolektora, tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kojim će s zbrinuti 400 tisuće stanovnika", kazao je Đuroković.