POTPISANI UGOVORI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Ugovori Fonda u iznosu od skoro 16.000.000,00 kuna  odnose se na projekte energetske učinkovitosti i nabave komunalne opreme (plinofikacija bolnice, uspostava regionalnog energetskog centra, sanacija divljih odlagališta, ekološka javna rasvjeta, vjetro elektrane). 

Župan Ante Sanader pozdravio je ovako važne projekte, te izrazio zadovoljstvo suradnjom županije i Fonda.

Direktor Fonda gosp. Vinko Mladineo istakao je kako je Fond financirao 115 projekata na području Splitsko-dalmatinske županije sa oko 442 milijuna kuna, koje se ne odnose samo na zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, već i na gospodarstvo, a riječ je o obnovljivim izvorima energije, te napomenuo da će biti i novih projekata koje će Fond kreditirati.