Poziv gradovima i općinama za dostavu izvješća o elementarnoj nepogodi

 

Državno Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda traži da se donese jedinstvena odluka za proglašenje elementarne nepogode za cijelo područje na kojima je bila elementarna nepogoda uzrokovana istim uzrokom u istom danu radi unosa podataka u Registar šteta u poljoprivredi za tu elementarnu nepogodu.

Oštećeni štetu prijavljuju u roku od osam dana od dana početka elementarne nepode nadležnim gradskim/općinskim Povjerenstvima za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a početkom elementarne nepogode utjecajem mraza je dan proglašenja elementarne nepogode.

U razdoblju od 28. travnja do 17. svibnja. 2017. godine zaprimljeno je od gradonačelnika/načelnika gradova i općina s područja naše županije dijelom nepotpunih 20 prijedloga/zamolbi za proglašenjem elementarne nepogode na njihovom području utjecajem mraza tijekom travnja 2017. godine koji je nanio štetu na poljoprivrednim kulturama.

Uz prijedloge/zamolbe nisu u pravilu dostavljena izvješća o elementarnoj nepogodi koja imaju značenje prvog priopćenja i mora sadržavati podatke o području zahvaćenom nepogodom u hektarima, imovini, posljedicama te prvoj procjeni štete, odnosno nije dostavljeno dostatno podataka o nepogodi kako bi mogli  proglasiti elementarnu nepogodu.

Radi toga je Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije odmah pristupilo odnosno izašlo na teren u svrhu prikupljanja podataka i činjenica o šteti, njezinom opsegu te utvrđivanja područja zahvaćeog nepogodom i utvrđivanje podataka za proglašenje elementarne nepogode.

Dosada po prikupljenim podacima štetu je prijavilo 1207 oštećenih osoba te po proglašenju elementarne nepogode za očekivati je znatno veći broj prijava.