Prezentacija realizacije projekata Hrvatskih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije

Nakon pozdravne riječi Župana, gosp. Boris Majić dao je iscrpnu analizu programa obnove državnih cesta. Program pod nazivom Bettrment koji se sufinancira sredstvima Hrvatskih cesta i zajma Evropske investicijske banke odvija se u dvije faze i to kroz Program I i Program II.


Program I obuhvaća četiri dionice, a Program II pet dionica, na kojim radovi započinju krajem ove godine ili početkom iduće.  Gosp. Majić također je iznio program gradnje novih cesta, te istakao kako su to prilično veliki zahvati kako tehnički tako i financijski. Također je bilo riječi o glavnim smetnjama za realizaciju pojedinih projekata od izrade projektne dokumentacije do izvođenja samih projekata kao što su ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, te sređivanje imovinsko-pravnih odnosa.
Gradonačelnici su uglavnom postavljali pitanja koja su vezana uz probleme lokalne prirode.
Dio prezentacije koji se odnosi na održavanje već postojećih državni cesta izložio je gosp. Tomo Vidović.  Predložio je da se za pojedine projekte kao što su izgradnja pješačkog nogostupa ili biciklističke staze  maksimalno uključi lokalna samouprava u izradu same projektne dokumentacije, što bi uvelike olakšalo realizaciju projekta.
Gosp. Vela u završnoj riječi naglasio je da se danas rješavaju imovinsko-pravni odnosi od prije sto godina, te da se vrši usklađivanje pojedinih lokacija sa katastrom, kako bi se projekti mogli realizirati, ali radi se o mukotrpnom poslu koji traži maksimalno uključivanje svih,  lokalne samouprave, Katastra i Hrvatskih autocesta.