PRVI HRVATSKI KONGRES RURALNOG TURIZMA

Zaključkom da je potrebno osnivanje posebnog državnog povjerenstva za ruralni turizam,  u gradu Hvaru završio je  Prvi hrvatski kongres o ruralnom turizmu.

Predsjednica organizacijskog odbora kongresa Dijana Katica kazala je kako se očekuje potpora Vlade projektu ruralnog turizma, jer bi to povjerenstvo olakšalo otvaranje novih seoskih domaćinstava objedinjavanjem svih informacija na jednom mjestu, čime bi potencijalni nositelji agroturizma jednostavnije rješavali prikupljanje potrebne dokumentacije i brže otvarali svoja seosko turistička gospodarstva.

Na kongresu u Hvaru pohvaljena je Splitsko-dalmatinska županija koja je znatno pomogla obnavljanju više zapuštenih i iseljenih sela u Dalmatinskoj zagori i na otocima.