RURALTOUR Pazin

Dana 6. i 7. veljače 2008. godine u Pazinu je održan seminar po nazivom RURALTOUR koji je ujedno i dio međunarodnog projekta „Turistička promocija za održivi rast poljoprivrede“ agencije za ruralni razvoj Istre (AZRRI).


Projekt Ruraltour ima za cilj razvoj održivog oblika ruralnog turizma i povećanje mogućnosti stjecanja dohotka u ruralnim područjima primjenom marketinške strategije ruralnog turizma.


Pomanjkanje promocije ambijentalnih, pejzažnih i kulturnih resursa, te isto tako mali broj kvalitetnih smještajnih turističkih kapaciteta su neki od razloga zašto ruralna područja ne ostvaruju prihode kao što to ostvaruju druga područja.


Tokom seminara održano je niz predavanja,a predstavnici Splitsko dalmatinske županije, gospodin Joško Stella i Branko Ora, predstavili su model programa eko–etno sela kao modela održivog razvoja za očuvanje kulturne baštine i zapošljavanje domicilnog stanovništva.