SEOSKA OLIMPIJADA I REVIJA BIKOVA – Radošić 2007.

Kulturno umjetničko društvo „Ognjište“, Radošić već 14-u godinu zaredom organizira Seosku olimpijadu i reviju bikova s ciljem oživljavanja običaja Dalmatinske zagore.

Seoska olimpijada uključuje natjecanje u 10 disciplina (revija 25 bikova, potezanje konopa, kamena s ramena, trka magaraca, obaranje ruku, skok u dalj, borba na gredi…). Uz navedeno osigurana je i bogata gastronomska ponuda, sajamska prodaja te bogat kulturno-zabavni program.

Seoska olimpijada održana je 27. svibnja 2007. godine na terenima Bik commerca u Škopljancima (Radošić, općina Lećevica).