Splitsko-dalmatinska županija obilježila međunarodni Dan borbe protiv nasilja nad ženama

Prigodnom izložbom plakata koje su izradili učenici splitske Srednje škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju, 25. studenog u ponedjeljak, u atriju zgrade Županije te nakon toga okruglim stolom, Splitsko-dalmatinska županija je obilježila međunarodni Dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Otvarajući izložbu učeničkih radova, župan Boban je  kazao: - Moram priznati da sam ugodno iznenađen dizajnom i kvalitetom izvedbe plakata naših učenika kojima zahvaljujem i pohvaljujem i njih i njihove profesore, s ravnateljem škole. Neka ova izložba i ovaj Dan bude poziv svima nama na buđenje građanske svijesti o potrebi javne osude kukavica, ne mogu ih drugačije nazvati, koji se drznu na nasilje, najčešće protiv nemoćnih žena. Trebamo poslati poruku žrtvama da se odluče na prijavljivanje i da zatraže pomoć u svako vrijeme, na svakom mjestu – rekao je župan istaknuvši posebno rad županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova, na čelu s vijećnicom županijske Skupštine, Danicom Baričević.

U izjavi za novinare, prije okruglog stola, župan je ispričao vlastito iskustvo, kada je prigodom posjete jednoj obitelji, svjedočio činu obiteljskog nasilja: – U najkraćem mogućem vremenu, reagirale su institucije. Pitao sam jednog od policajaca kako su tako brzo uspjeli doći na lice mjesta. Rekao mi je da im je poziv prijave na intervenciju stigao od jedanaest susjeda. Samo tako – rekao je župan – s izgrađenom sviješću svih građana, da svako nasilje bilo koje vrste, doživljavamo osobno, možemo zajednički utjecati na  smanjenje takvih pojava u društvu. Osvrnuo se župan i na potrebu zajedničkog djelovanja širega spektra institucija, od Caritasa, preko jedinica lokalne i regionalne samouprave do središnje vlasti, jer nažalost, u pola hrvatskih županija još uvijek nema „sigurnu kuću“.

Danica Baričević, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova SDŽ, je rekla kako i na ovaj način žele pokazati dobru komunikaciju između predstavnika raznih organizacija i institucija koje se bave ovim problemom. – Cilj nam je osvijestiti javnost kako bi ohrabrili žrtve nasilja da prijave nasilničko ponašanje za što nam je izuzetno važna i prisutnost i izanimanje medija. Želimo tako senzibilizirati javnost da nasilje nad ženama nije privatni problem te osigurati žrtvama nasilja potrebnu podršku i pomoć – kazala je Baričević.

Tino Bašić, učenik Srednje škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju, je ispričao zašto se odlučio na izradu plakata s okom koje plače, ali i budno motri: -Želim povodom ovoga Dana kazati da ni jedna žena ne bi smjela biti zlostavljana ni ugnjetavana. Žene moramo poštovati. Ovaj plakat sam izradio za sve žene u Hrvatskoj čije zlostavljanje mora odmah prestati, zauvijek – kazao je odlučno mladi Bašić, te je dodao da u cijelom sustavu zaštite žena i borbe protiv nasilja, institucije države na svim razinama vlasti, mogu još puno popraviti.

U radu okruglog stola sudjelovali su: Marijana Todorić (PU SDŽ), voditeljica Odjela maloljetničke delikvencije i članica županijskog tima za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji; Zrinka Perić, socijalna radnica u Odjelu za djecu, mlade i obitelj u splitskom Centru za socijalnu skrb;Tamara Čatlak Cindro, voditeljica županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i mr. sc. Ljiljana Stipišić, sutkinja istrage u županijskom Sudu u Splitu, Livija Plančić iz Udruge za pomoć žrtvama „Bijeli krug Hrvatske“, te S. Vlatka Topalović, ravnateljica Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije.

Svi su se složili s izmjenama triju Zakona koje je pripremila Vlada RH, a koje bi trebale ući u proceduru odmah početkom iduće godine. Riječ je o izmjenama Kaznenog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Zakona o kaznenom postupku, kojima se pooštrava kaznena politika vezana za nasilje u obitelji i nasilje nad ženama, ubrzava kazneni postupak i bolje razlikuje prekršaj od kaznenog djela. Zbog svega toga nužno je jačanje međuresorne suradnje i koordinacije predstavnika institucija i organizacija koje se bave ovim problemom.

U županijskom Povjerenstvu za ravnopravnost spolova, uz predsjednicu Baričević, članice su: Ivna Grgić, Jagoda Martić, Dina Balić, Edita Grubišić, Ines Grubišić, Karmela Šegvić, Brankica Galić i Ljubica Žunić. Povjerenstvo ovom akcijom još jednom želi istaknuti poruke: za nultu stopu tolerancije na svaki oblik nasilja, za pravednije kazne za nasilnike, te za pružanje veće, konkretne i pravodobne  pomoći žrtvama.