U Sveučilišnoj knjižnici u Splitu održan sastanak čelnika jedinica lokalne samouprave o procjeni vrijednosti nekretnina

U četvrtak, 25.travnja 2019.godine u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu održan je tematski sastanak čelnika JLS na temu Procjena vrijednosti nekretnina: obveza čelnika JLS na utvrđivanje tržišne cijene.

Na tematskom sastanku sudjelovao je i državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir koji je nazočnim čelnicima približio samu primjenu zakona o Procjeni vrijednosti nekretnina. Ono što je bitno istaknuti čelnicima, a što državni tajnik obrazlaže, jest obveza JL(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima (kojima su osnivači JL(R)S) dostaviti procjembene elaborate s utvrđenom tržišnom cijenom na nadležna procjeniteljska povjerenstva koja povjerenstva imaju obvezu dati mišljenje o usklađenosti elaborata s odredbama Zakona i to u slučajevima zaključivanja ugovora koji za posljedicu imaju raspolaganje (upravljanje) imovinom. Ne postupanjem prednje navedenog JL(R)S krše odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina te kako sam državni tajnik ističe krši se i Zakon o sustavu državne uprave te Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Predsjednica povjerenstva SDŽ Anamarija Bralić Silić istaknula je kako se u praksi susreće s nizom problema vezanih za primjenu samog zakona o procijeni vrijednosti nekretnina te ističe kako je interes same Županije, a i procjeniteljskog povjerenstva, osigurati pravnu sigurnost te jednaku praksu pri samoj primjeni zakona. Navedenim Zakonom potrebno je potaknuti svijest kako samih procjenitelja/sudskih vještaka, tako i naručitelja procjembenih elaborata na primjenu metoda procijene kako zakonodavni okvir nalaže. Treba potaknuti korisnike Zakona o procijeni vrijednosti nekretnina na činjenicu da je zakonodavac definirao tržišnu cijenu, te propisao kriterije same izrade procijene vrijednosti nekretnina što treba poštivati dok je Zakon na snazi.

U ime Župana Blaženka Bobana koji je bio spriječen sudjelovati zbog tijeka Županijske skupštine obratio se načelnicima i gradonačelnicima pročelnik Damir Gabrić