UČENICI GIMNAZIJE „MARKO MARULIĆ“ U POSJETU ŽUPANU

Župan Ante Sanader pozdravio je učenike, te ih temeljito upoznao sa županijom i njenim radnim tijelima: Županijskom skupštinom, Županijskim poglavarstvom i Upravnim odjelima, te sa zakonima koji reguliraju njihov rad. Također je objasnio učenicima kako se bira župan, te kako se biraju vijećnici Županijske skupštine i članovi Županijskog poglavarstva. Zatim je dao riječ učenicima.  Pitanja su bila raznovrsna: od onih koje se školsko obrazovanje mora steći da bi se postalo županom, do ekoloških pitanja, pitanja prijevoza učenika, infrastrukture u prigradskim naseljima do strategije razvoja gospodarstva u županiji.

Međutim, najviše se raspravljalo o pitanju: koliko se županija svojim projektima uključuje u rad mladih, te u organizaciju kulturnog života mladih? Župan je naglasio da županija sufinancira svaki ozbiljan projekt,  ali da  se mladi moraju sami izboriti za sebe, participirajući u društvenom životu, kako kroz razna društva i udruge, tako i kroz politiku.
Profesorica Natalija Palčić zahvalila je županu što je uz sve svoje obveze uspio odvojiti vremena za ovaj susret. Kako smo doznali „Politika i gospodarstvo“ je obvezan predmet tek u IV razredu srednjoškolskog obrazovanja, međutim, zanimanje za ovaj predmet je više nego odlično. Učenici već od I razreda upisuju ga kao izborni predmet. Vrlo je popularan, kako kaže prof. Palčić među učenicima, jer obuhvaća projekte i terensku nastavu (posjetu institucijama: Županiji, Gradu, Saboru itd.).
Na kraju se zahvalila županu za potporu svim školskom programima i aktivnostima u kojima su sudjelovali, a koje je sufinancirala županija. Od značajnih projekata i aktivnosti u kojima su sudjelovali učenici „Marka Marulića“ izdvajamo: projekt „Građani“ koje obuhvaća aktivno promišljanje mladih o lokalnoj samoupravi, zatim simulacija suđenja koje podrazumijeva suradnju sa županijskim sudom, te sudjelovanje u emisiji HRT-a „Parlaonica“.
Jedan od najznačajnijih projekata koji je sufinancirala županija je „Kamp demokracije“ koji se održava u Lovranu, gdje se sastaju učenici iz naše zemlje sa učenicima iz SAD-a, te se uspoređuju sudski sustavi SAD-a i Republike Hrvatske.
Župan Ante Sanader naglasio je da će županija i dalje, sufinancirati ovakve aktivnosti i projekte, jer je mišljenja da se mladi moraju što prije uključiti, te aktivno sudjelovati u javnom životu.
 
 
                                                                                             Ana-Marija Škorić