Uoči nove turističke sezone održana sjednica Stožera Civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije

U okviru  Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini, Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije održao je sjednicu dana 24. travnja.

Program aktivnosti temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti središnjih državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Temeljem obveza iz Programa aktivnosti Splitsko-dalmatinska županija kao jedinica regionalne (područne) samouprave mora održati tematsku sjednicu tematski vezanu uz pripremu požarne sezone u 2019.

Pročelnik U. O. zajedničkih poslova  Damir  Gabrić je vodio sjednicu te su usvojeni redom: Plan rada Stožera, Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara, Plan operativne provedbe programa aktivnosti te  Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara  na području Splitsko-dalmatinske županije.

U drugom dijelu sjednice razmatrana je sigurnosna situacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji uoči turističke sezone te mogući problemi s kojima bi se mogli suočiti tijekom sezone.

Na sjednici su bili prisutni predstavnici operativnih snage civilne zaštite i čelnici institucija, između ostalih: Dražen Glavina, zapovjednik Vatrogasne zajednice SDŽ; Srđan Kuščević, pročelnik područnog ureda civilne zaštite Split; Vinko Prizmić, dopročelnik HGSS; Željko Grubišić, ravnatelj društva Crvenog križa SDŽ; Krešimir Dolić, zamjenik ravnatelja KBC Split;  Leo Luetić, ravnatelj zavoda za hitnu medicinu SDŽ;  Željka Karin, ravnateljica  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, Ninoslav Čurić, voditelj operativno-komunikacijskog centra PU SD, Željko Kuštera, lučki kapetan Lučke kapetanije Split te Dragomir Petric, ravnatelj Doma zdravlja SDŽ.