ZAKAZANA 48. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 47. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Splitsko-dalmatinske županije – davanje mišljenja.        
3. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju Projekta „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za 2004. godinu.                    
4. Nacrt prijedloga odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova zajedničkog lovišta XVII/118 – „MUĆ“.
5. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
6. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Industrijske škole Split.     
7. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje imovinom Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana, Brela.
8. Prijedlog zaključka o raspodijeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2007.
9. Prijedlog zaključka o raspodijeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2007.
10.Prijedlog zaključka o raspodijeli sredstava krajnjim korisnicima za sufinanciranje vjerskih zajednica u  2007.
11.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za narudžbu radova i usluga.
12.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanina Istvana Lepsenyia.
13.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarsku državljanku Beatu Elke Horvath.
14.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Mesuda i Slobodanku Mehmedović.
15.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 159/1 Z.K.U. 3340 i čestice zgrade 159/2 Z.K.U. 1273 sve K.O. Kaštel Novi.
16.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 765/1 Z.K.U. 2453 poduložak br. 633 K.O. Trogir.
17.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 141/1 kuća i dvor Z.K.U. 28 K.O. Pučišća
18.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2007., pozicija 249 i 253 – namijenjenih zdravstvu.
19.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2007. godinu, pozicija 229 – namijenjenih socijalnoj skrbi.
20.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja plaže i izgradnje ugostiteljskog objekta na dijelu k.o.Duće.
21.Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za ocjenu studije utjecaja na okoliš za zahvat „Sustav odvodnje otpadnih voda u obuhvatu gospodarske zone Kukuzovac“.
22.Prijedlog odluke o kupnji i darovanju uredskog namještaja.
23.Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, srpanj – kolovoz 2007.