ZAKAZANA 49. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 48. sjednici Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna  Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
4.Nacrt prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
5.Nacrt prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
6.Nacrt prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom  odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
7.Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
8.Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
9.Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
10.Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
11.Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u  socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
12.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa prioriteta za rapored sredstava namijenjenih financiranju decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije u 2007. i Kliničke bolnice Split.
13.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Kristine Knutsdatter Reymert i Pettera  Treblera.
14.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj za austrijske državljane Petera i Helgu Dirnbacher.
15.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarsku državljanku Csaszar Juliannu Agnes.
16.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Torbik Mihalya i Torbik Mihalyne.
17.Prijedlog odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Labud, na dijelu k.o. Split, predio uvala Baluni.
18.Prijedlog odluke o predaji brodice čistača mora, tipa ECO 13/5 registarske oznake 76-ST  na korištenje bez naknade DVD Kaštel Gomilica.
19.Prijedlog Plana nabave Upravnog odjela za pomorstvo.
20.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007., namijenjenih za financiranje rada nacionalnih manjina.