ZAKAZANA 50. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1.  Prihvaćanje zapisnika sa 49. sjednici Županijskog poglavarstva.
2.  Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2007., pozicija 598,599,636,637 i 591 – namijenjenih zdravstvu.
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračun 2007., pozicija 600 – namijenjenih zdravstvu.
4. Prijedlog odluke o raspisivanju Natječaja za provedbu Projekta „Lokalni projekti razvoja- mikrokreditiranje“ za 2007. godinu.
5. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata za  Projekt „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“ za 2007. godinu.
6. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007. namijenjenih turizmu.
8. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007., namijenjenih za financiranje rada nacionalnih manjina.
9. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007., namijenjenih za financiranje troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
10. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007., namijenjenih na unapređenje i funkcioniranje lokalne samouprave.
11.Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
12. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra čestice zgrade 381/1 i čestice zemlje 6021/2 (dvor) Z.K.U. 5073 K.O. Vis.
13. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Evu Szilviu Galik i Roberta Vendel Galika.
14. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj za mađarske državljanke Edit Kulmanne dr.cs. Varga i Ceciliu Antalne cs. Varga.
15.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području  rekreacije i športa  za 2007.
16. Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2007.
17. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2007.
18. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2007.
19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa sanacije divljih odlagališta otpada na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene.
20. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o donošenju Programa podizanja razine svijesti o okolišu na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene.