ZAKAZANA 51. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1.Prihvaćanje Zapisnika sa 50. sjednice Županijskog poglavarstva
2.Analiza turističke sezone 2007. godine i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2008. godine.
3.Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz Programa poticanja obnove raseljenih i  zapuštenih sela „Etno-eko“ u svrhu proširenja turističke ponude.
4.Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Split.
5. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2007. godinu, pozicija 231- namijenjenih socijalnoj skrbi.
6.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2007. godinu, pozicija 601- namijenjenih socijalnoj skrbi.
7.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2007. godinu,  pozicije 635 i 565 -namijenjenih socijalnoj skrbi.
8.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2007. godinu, pozicija 249 i 252- namijenjenih zdravstvu.
9.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2007. godinu, pozicija 596- namijenjenih zdravstvu.
10.Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa i projekta udruga za pomoć oboljelima i socijalnim udrugama.
11.Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje.
12.Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zaštitu okoliša.
13.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenice glavnog urednika „Kronike  Splitsko-dalmatinske županije“.
14.Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Ekonomske škole Imotski.
15.Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vrgorac.
16.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 141 Z.K.U. 95 K.O. Kaštel Novi.
17.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Velo Istvana i Velo Gabriellu.
18.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina Arilda Granberga.
19.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 117/2 Z.K.U. 3052 K.O. Kaštel Kambelovac.
20.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u  Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Krisztinu i Csaba Olaha.