ZAKAZANA 55. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1.Prihvaćanje Zapisnika sa 54. sjednice Županijskog poglavarstva.
2.Izvješće o radu Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
3.Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima.
4.Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu. 
5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na uporabu i korištenje luke posebne namjene – športske luke Mornar, Uvala Baluni 1.
6.Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu  korištenja plaže na dijelu k.o. Pučišća, predio sjeverni dio uvale Luke.
7.Prijedlog odluke o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Hvar, predio Križna luka.
8.Prijedlog odluke o imenovanju Županijskog povjerenstva za stipendiranje mladih nadarenih športaša. 
9.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2008.
10.Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2008.
11.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2008.
12.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2008.
13.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra stana u Splitu, u zgradi anagrafske oznake Buvinina 3, na drugom katu u zgradi izgrađenoj na čestici zgrade 1852 zemljište bez zgrade, površine 60 m2, tijelo 1. i zgrade bez zemljišta sagrađene na čestici zgrade 1852. tijelo 2, sve upisano u Z.K.U. 477 K.O. Split.
14.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 292/1 Z.K.U. 1146 K.O. Kaštel Lukšić.
15.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra sagrađenog na čestici zgrade 2602/2, Z.K.U. 3714, K.O. Split, anagrafske oznake Split, Obala hrvatskog narodnog preporoda 5.
16.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 154 Z.K.U. 1815 K.O. Jelsa.
17.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, 246/1152 dijela čestice zgrade 2316 Z.K.U. 3341 K.O. Split, u naravi poslovnog prostora, smještenog u prizemlju zgrade (sjeverni dio), površine 148,92 m2, anagrafske oznake Split, Domaldova br. 4 i 6.
18.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, 12/1152 dijela poslovnog prostora ukupne površine od 148,92 m2 koji se nalazi na sjevernom dijelu prizemlja zgrade anagrafske oznake Domaldova 4 na čestici zgrade 2316 Z.K.U. 3341 K.O. Split.
19.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Jozsefa Nagymihalya i Zsuzsannu Kiss.
20.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarsku državljanku Zoltanne Szomolanyi.
21.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Arne Henning Eide i Ingvilda Gulbrandsena.
22.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina Knuta Ivara Skeida.
23.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Marianne Kristin Skyttern Blystad i Jana Age Blystada.
24.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Sandorne Laszlo i Sandora Laszla.
25.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanina Laszla Bela Maraia.
26.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanina Erna Stanga.
27.Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne
osobe Splitsko-dalmatinske županije u prvom tromjesečju 2008. godine.
28.Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, u Splitsko-dalmatinskoj županiji u prvom tromjesečju 2008. godine.
29.Prijedlog odluke o visini novčane pomoći djeci hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom  ratu i djeci hrvatskih branitelja koji su izvršili suicid za 2008. godinu.
30.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2008., pozicija 223 – namijenjenih   zdravstvu.
31.Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa i projekata udruga za pomoć oboljelima   i socijalnih udruga.
32.Prijedlog programa javnih potreba iz područja turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2008. godinu.
33.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2008. namijenjenih turizmu.
34.Prijedlog rješenja o prestanku važenja odobrenja za održavanje županijske trajektne linije Supetar-Split brodaru SPLITTOURS d.d.
35.Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog poziva gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona.
36.Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog poziva gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
37.Prijedlog odluke o planu javne nabave nefinancijske imovine Splitsko-dalmatinske županije za  2008.