ZAKAZANA 56. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1.Prihvaćanje Zapisnika sa 55. sjednice Županijskog poglavarstva.
2.Nacrt prijedloga Godišnjeg obračuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2007.  godinu.                                                                                
3.Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Strategije neovisnog razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC-a) u Republici Hrvatskoj za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
4.Izvješće o izvršenju Programa rada Županijske skupštine za 2007. godinu – davanje mišljenja.
5.Prijedlog programa rada Županijske skupštine za 2008. godinu – davanje mišljenja.
6.Izvješće o ostvarenju Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u 2007. godini.
7.Prijedlog Plana javne nabave nefinancijske imovine za Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu.
8.Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.                                    
9.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan za 2008. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije.
10.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti za 2008. godinu s cjenikom usluga.
11.Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa i projekata udruga za pomoć oboljelima i socijalnih udruga.
12.Prjedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Proračuna 2008. namijenjenih zdravstvu,  pozicija 225 i 230.
13.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2008., pozicija 223 i 223-1 – namijenjenih zdravstvu.
14.Prijedlog plana nabave nefinancijske imovine pri Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport.
15.Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2008.
16.Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Ivana Lucića Trogir.
17.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, stana položenog na III. katu površine 48,26 m2, anagrafske oznake Obala Hrvatskog narodnog preporoda 8 Splitu.
18.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Agnes Andokne Olah i Csabu Andoka.
19.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina Larsa Hovlanda.
20.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina Jana Torea Skjelbeka.
21.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Jozsefa Nagymihalya i Zsuzsannu Kiss.
22.Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta u postupku izdavanja lokacijske dozvole.
23.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/101 – „BIŠEVO I SV. ANDRIJA“ i davanje istog lovišta u zakup – daje se mišljenje.
24.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/104 – „VELI I MALI DRVENIK“ i davanje istog lovišta u zakup – daje se mišljenje.
25.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/121 – „PERUĆA“ i davanje istog lovišta u zakup – daje se mišljenje.
26.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/130 – „PROLOŽAC“ i davanje istog lovišta u zakup – daje se mišljenje.
27.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/135 – „VRGORAČKO JEZERO“  i davanje istog lovišta u zakup – daje se mišljenje.
28.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/136 – „ZAVOJANE“  i davanje istog lovišta u zakup – daje se mišljenje.
29.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/138 – „DRVENIK-GRADAC“  i davanje istog lovišta u zakup -  daje se mišljenje.
30.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/151 – „SEGET“  i davanje istog lovišta u zakup – daje se mišljenje.
31.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/155 – „RIČICE“  i davanje istog lovišta u zakup – daje se mišljenje.
32.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/157 – „VRGORAČKO JEZERO DONJE“  i davanje istog lovišta u zakup – daje se mišljenje.
33.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/158 – „DUGE NJIVE“  i davanje istog lovišta u zakup – daje se mišljenje.
34.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/160 – „BRELA“  i davanje istog lovišta u zakup – daje se mišljenje.
35.Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/163 – „BRISTOVAC-VLAKE“  i davanje istog lovišta u zakup – daje se mišljenje.
36.Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova      zajedničkog lovišta XVII/148 – „ZADVARJE“ – daje se mišljenje.