Žene u mreži za ruralni razvoj

U organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske Višnje Ljubičić i Regionalnog centra za jednakost spolova iz Zagreba, u Sinju je 20. lipnja 2012., predstavljen projekt „Žene jugoistočne Europe u mreži za ruralni razvoj“. Osim predstavnika organizatora, sastanku je nazočilo 30-tak žena, poduzetnica iz Sinja i okolnih gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije.

Predstavljanje projekta u Sinju podržali su dogradonačelnik Grada Sinja Zoran Vujanović, dogradonačelnica Grada Trogira, Vedrana Zelalija, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Sinja, predstavnice i članice udruga "Slivanjka" iz Imotske krajine, te "Vrijednih ruku žena Cetinske krajine". Žene koje se bave OPG-ovima (obiteljsko-poljoprivrednim gospodarstvima) iznijele su, osim svojih postignuća, i niz prepreka s kojima se suočavaju u svojim nastojanjima za uspješnije poslovanjem i samoodržanjem.

Istaknuto je i nedostatno praćenje rada OPG-ova jer ne postoji jedinstveno tijelo s tom zadaćom, nerazumijevanje i administrativne prepreke u lokalnoj upravi, nedostatna financijska potpora gradova i općina te Turističke zajednice.

I u ovoj Županiji istaknuta je potreba za obnovom infrastrukture i prometnom povezanošću ruralnih sredina s urbanom sredinom čime bi se potaknuo seoski turizam za koji nisu potrebna velika inicijalna sredstva za pokretanje posla. Nedostaju kulturni i sportski sadržaji, nedovoljna je zainteresiranost žena za političku participaciju, a time i njihov udio u političkom i društvenom odlučivanju te raspodjeli proračuna. Također, razvoj otoka je zapostavljen zbog loše opskrbe vodom. Stavljen je naglasak na potrebu zaštite vlastitih proizvoda, ideja i inovacija kroz postupak zaštite izvornosti proizvoda koji je skup i dugotrajan te u konačnici teško rezultira dobivanjem potrebnog certifikata.

Neki od prijedloga se odnose na - pokretanje LAG-ova (lokalnih akcijskih grupa) kako bi se žene što više uključile i umrežile, intenciju razvoja eko-uzgoja i eko-turizma jer je to resurs koji već postoji, poticanje uzgoja rogača, sušenja voća i njihova prerada, inicijativa za prikupljanje ljekovitog bilja ekološki uzgojenog te izgradnju ili obnovu sabirnih centara (ili zadruge) za ljekovito bilje i sl.

Riječ je o projektu financiranom sredstvima iz EU fondova, kojem je osnovni cilj poboljšati sudjelovanje žena u ruralnom razvoju. Projekt će biti predstavljen diljem Hrvatske kako bi se upoznalo s kapacitetima i potencijalima u pojedinim županijama, a osim Hrvatske, u njega je uključeno još šest zemalja: BiH, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo i Bugarska.

Na sastanku je iznesen plan o formiranju Inicijative žena za ruralni razvoj Hrvatske, tijela koje bi bilo partner Vladi RH i Saboru u pitanjima koja dotiču problematiku sudjelovanja žena u ruralnom razvoju, jer bez razvijenog sela nema ni razvijenih gradova i država. Naglašeno je kako je u Hrvatskoj 90 posto površine ruralno, no na tom području živi manje od pola stanovništva. Razlog tome je što mladi ljudi, posebno mlade žene, napuštaju ta područja, pa nema ni djece, zbog čega se zatvaraju škole. Upravo zbog toga je, zaključile su sudionice sastanka, važno motivirati ljude na ruralnim područjima da se što više uključe u ovaj i slične projekte.


                                                                                  Ivanka Luetić Boban