Župan Boban predstavio program potpore za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa

Župan Blaženko Boban zajedno sa zamjenikom Antom Šošićem danas na konferenciji za medije predstavio je program potpore za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa
Paralelno u borbi sa koronavirusom oformljen je županijski tim za potporu građanima i gospodarstvu na čelu sa zamjenikom župana Antom Šošićem. Predložene mjere usuglašene su sa koalicijskim partnerima i kao takve detaljno će se obrazložiti na Županijskoj skupštini SDŽ. U cilju što otvorenije pomoći građanstvu i ostalim gospodarskim subjektima naše županije, sagledane su predložene mjere Vlade Republike Hrvatske te nakon toga napravljen detaljan prijedlog mjera Splitsko dalmatinske županije vodeći računa da se predložene mjere Vlade RH ne preklapaju sa mjerama na županijskoj razini.
Župan je istaknuo kako je dosadašnjim mjerama Vlade RH obuhvaćen veliki dio građana ali da je i da regionalnoj zajednici da u ovoj zajedničkoj borbi protiv pandemije da svoj doprinos. 
Mjere za građane:
- Potpora građanima koji su uslijed krize korona virusa izgubili posao (jednokratno) od 1.000-4.000 kuna, a ne primaju naknadu sa Zavoda za zapošljavanje
- Odgoda ovrhe građanima na obveze prema Splitsko-dalamtinskoj županiji
- Oslobađanje od županijskih pristojbi za vrijeme trajanja korona virusa
- Pomoć građanima slabijeg imovinskog stanja i starijima u smislu osiguranja obroka preko Crvenog križa 
Mjere za poljoprivredu, gospodarstvo i uslužne djelatnosti:
-    Sufinanciranje mirovinskog i socijalnog osiguranja novoosnovanim OPG-a u, koji proizvode hranu za ljudsku prehranu 
-    Sufinanciranje 50 % troškova knjigovodstvenih usluga za postojeće i novoosnovane OPG-ove
-    Sufinanciranje sezonskih radnika na poslovima: ubiranje plodova i drugim stočarskim poslovima i to po markici ili po komadu
-    Dodatno sufinanciranje troškova okrupnjavanja troškova poljoprivrednog zemljišta 
-    Dodatno sufinanciranje troškova uređenja i nabavke poljoprivrednog zemljišta 
-    Sufinanciranje postojećih i novoosnovanih OPG-a za sadnju novih ratarskih površina a za kulture koje služe ljudskoj prehrani 
-    Osnivanje jedinstvene ON-LINE tržnice za proizvođače i ponuđače poljoprivrednih proizvoda i proizvoda za ljudsku prehranu
-    Sufinanciranje nabavke novih grla u sektoru govedarstva, ovčarstva i kozarstva (potpora je po komadu) a do 50 grla po poljoprivrednom proizvođaču i ukupno 2.000 komada 
-    Sufinanciranje tovljenika i nazimica u sektoru svinjogojstva sa ciljem povećanja fonda za ljudsku prehranu do1.500 komada 
-    Sufinanciranje sektora proizvodnje mlijeka preko mini sirana
-    Sufinanciranje izgradnje akumulacije za pojenje stoke
-    Sufinanciranje nabavke sadnica za kulture koje služe ljudskoj prehrani 
-    Jednokratna potpora za mikro poduzetnike koji su uslijed korona krize morali obustaviti poslovanje a za nefiskalne troškove (mjera se odnosni na plaćanje režije poslovanja a za koju gradovi, općine, država i operateri nisu donijeli odluku o oslobađanju ili odgodi plaćanja) 
-    Jednokratna potpora za obrtnike koji su uslijed korona krize morali obustaviti poslovanje a za nefiskalne troškove (mjera se odnosni na plaćanje režije poslovanja a za koju gradovi, općine, država i operateri nisu donijeli odluku o oslobađanju ili odgodi plaćanja) 
-    Potpora za novoosnovane mikro poduzetnike i poduzetnike početnike 
-    Sufinanciranje kamata na obrtna sredstva i nabavku opreme za poslovne subjekte a primarno za uslužne i hotelijerske djelatnosti


Župan Boban je istaknuo kako postoje još određene mjere koje će Županija pripremiti no moraju biti usklađene s ministarstvima poput koncesija. Sve mjere za građane stupaju na snagu u ponedjeljak 27. travnja 2020. dok mjere za poljoprivredu, gospodarstvo i uslužne djelatnosti stupaju po odobrenju Ministarstva poljoprivrede i izglasavanja na Županijskoj skupštini

Pozvao je sve koji će biti obuhvaćeni s predloženim mjerama da se jave nakon Županijske skupštine kako bi se iste operativno provele.