Županija organizira panel diskusiju: Nove tehnologije u službi Storytelling-a

Splitsko-dalmatinska županija je, putem svog projekta ICT Županija  i Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, generalni sponzor „TNT SPLIT powered by ICT Županija“ konferencije.

U sklopu dvodnevne konferencije „TNT SPLIT powered by ICT Županija“, orijentirane najnovijim tehnologijama i digitalnim trendovima u turizmu,  Splitsko-dalmatinska županija organizira panel diskusiju pod nazivom „Nove tehnologije u službi Storytelling-a“ koja će se održati 29.04.2019., ponedjeljak s  početkom u 11:15 h. 

Tema  panel diskusije  je interpretacija sadržaja  prirodne i kulturne baštine koristeći metodu storytelling-a u proširenoj stvarnosti. Cilj diskusije je upoznati Splitsko-dalmatinsku IT scenu sa  potražnjom za rješenjima pomoću kojih je moguće interpretirati sadržaje kulturne i prirodne baštine. U sklopu diskusije, predstavit će se tekući projekti sa područja Splitsko-dalmatinske županije te pokazati primjeri dobre prakse u formiranju digitalnog storytelling-a.  Obzirom na rastući trend  turističke valorizacije lokaliteta kulturne i prirodne baštine koristeći nove tehnologije u interpretaciji sadržaja, pozivamo članove lokalne IT scene da se aktivnije uključe u osmišljavanje  tehnoloških rješenja  iz područja digitalnog  storytelling-a.

Sudionici „TNT SPLIT powered by ICT Županija“  konferencije će u sklopu ovog panela dobiti odgovore na pitanja koji su to novi trendovi u interpretaciji kulturne i prirodne baštine, što je to storytelling u digitalnom obliku, kakva su iskustva sa korištenjem  digitalnih storytelling rješenja  s aspekta stvaratelja, naručitelja ali i pružatelja virtualnih turističkih tura. Naposljetku, sudionici će moći i sami besplatno pogledati kako izgleda virtualna tura Dioklecijanovom palačom na štandu SD županije.