Povjerenstvo za ravnopravnost spolova kao stručno radno-savjetodavno tijelo Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije osnovano je radi promicanja ravnopravnosti spolova u Splitsko-dalmatinskoj županiji te radi provedbe nacionalnih dokumenata za promicanje ravnopravnosti spolova na području Splitsko-dalmatinske županije

Zadaće, ciljevi  i djelokrug rada Povjerenstva su:

  • promicanje ravnopravnosti spolova na području Splitsko-dalmatinske županije,
  • promicanje nacionalne politike ravnopravnosti spolova te prevencija i suzbijanje svih oblika diskriminacije obaju spolova,
  • poticanje suradnje o pitanjima ravnopravnosti spolova između svih društvenih institucija te suradnja s općinama i gradovima na području Splitsko-dalmatinske županije,
  • predlaganje Županijskoj skupštini donošenje akata i davanje mišljenja iz područja ravnopravnosti spolova,
  • razmatranje predstavki kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova te predlaganje nadležnim tijelima mjere za njihovo uklanjanje,
  • promicanje položaja žena u društvenom životu (javnom, političkom, kulturnom i gospodarskom), poticanje svih oblika djelovanja žena na području Splitsko-dalmatinske županije i uključivanje što većeg broja žena u rad lokalne samouprave,
  • predlaganje i poduzimanje drugih mjera i aktivnosti  iz područja ravnopravnosti spolova.

Predsjednika i četiri člana Povjerenstva imenuje Županijska skupština iz redova članova Županijske skupštine, dva člana se imenuju na prijedlog Župana Splitsko-dalmatinske županije, dok se dva člana imenuju iz redova nevladinih udruga za promicanje i zaštitu prava žena i iz redova nezavisnih stručnjaka iz navedenog područja na temelju javnog poziva koji raspisuje Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine. Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme trajanja mandata Županijske skupštine koja ih je imenovala.