Kontakt

Ukoliko netko vjeruje da su mu prava kao pacijentu povrijeđena uvijek nam se može obratiti. Pritužba se podnosi u pisanom obliku na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Splitsko-dalmatinske županije

Vukovarska 1

21000 Split

ili na e-mail adresu: prava.pacijenti@dalmacija.hr