Card image cap
Mate Šimundić
Nezavisni vijećnik
Predsjednik
 • Odbor za izbor i imenovanja, predsjednik
 • Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, član
Card image cap
Josip Banović
HDZ
 • Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član
Card image cap
Danica Baričević
HDZ
 • Odbor za statut i poslovnik, predsjednica
 • Mandatno povjerenstvo, članica
Card image cap
Ivan Bikić
HDZ
 • Odbor za javna priznanja, član
Card image cap
Mila Bilić
HDZ
 • Odbor za financije, članica
Card image cap
Jadranka Brečić
HDZ
 • Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, članica
Card image cap
Dinko Bošnjak
HDZ
 • Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, predsjednik
 • Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, član
Card image cap
Tomislav Buljan
HDZ
 • Odbor za javna priznanja, predsjednik
Card image cap
Marko Galić
HDZ
 • Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član
Card image cap
Alen Gojak
HDZ
 • Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, član
Card image cap
Ivica Kusić
HDZ
 • Odbor za izbor i imenovanja, član
 • Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, predsjednik
Card image cap
Josip Marković
HDZ
 • Odbor za financije, član
Card image cap
Siniša Marović
HDZ
 • Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član
 • Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo, član
Card image cap
Ante Sanader
HDZ
 • Odbor za statut i poslovnik, član
Card image cap
Ivan Slavić
HDZ
 • Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo, predsjednik
Card image cap
Marin Urlić
HDZ
 • Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član
Card image cap
Jozo Vidić
HDZ
 • Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, predsjednik
Card image cap
Dragan Maretić
HDZ
 • Odbor za ratne veterane, predsjednik
Card image cap
Luka Roguljić
HSP
Potpredsjednik
 • Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član
 • Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, član
Card image cap
Liljana Caratan Lukšić
SDP
 • Odbor za statut i poslovnik, članica
Card image cap
Ružica Jakšić
SDP
 • Odbor za javna priznanja, članica
Card image cap
Maja Krčum
SDP
 • Odbor za gospodarstvo, predsjednica
Card image cap
Joško Markić
SDP
 • Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik
Card image cap
Mate Martinić
SDP
 • Odbor za izbor i imenovanja, član 
Card image cap
Ranko Ostojić
SDP
Card image cap
Miro Bulj
Most
Card image cap
Matko Grčić
Most
 • Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član
Card image cap
Milija Baldić Lukšić
Most
Potpredsjednik
 • Odbor za financije, predsjednica
Card image cap
Ivica Kukavica
Nezavisni vijećnik
 • Odbor za ratne veterane, član
Card image cap
Ante Popović
Nezavisni vijećnik
Card image cap
Milan Perišić
Most
Card image cap
Marin Rožić
Most
 • Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predsjednik
Card image cap
Daša Dragnić
Koalicija "ZA"

Nezavisna lista mladih

 

 • Odbor za lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu, predsjednica
 • Odbor za statut i poslovnik, članica
Card image cap
Toni Grbavac-Garac
HSLS
 • Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, član
Card image cap
Jakov Prkić
Koalicija "ZA"

DIREKT

 

 • Odbor za izbor i imenovanja, član
Card image cap
Matejas Jozipović
Koalicija "ZA"

Nezavisna lista mladih

 

 • Odbor za statut i poslovnik, član
 • Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, član
 • Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo, član
Card image cap
Kristina Vidan
Koalicija "ZA"

DIREKT

 

 • Odbor za izbor i imenovanja, članica
Card image cap
Nevenka Bečić
HGS
 • Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, članica
Card image cap
Toni Jurišić-Sokić
HGS
 • Odbor za gospodarstvo, član
Card image cap
Martina Nimac Kalcina
HGS
 • Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, članica
Card image cap
Petroslav Sapunar
HGS
 • Odbor za izbor i imenovanja, član
Card image cap
Tonći Bulić
Centar
 • Odbor za statut i poslovnik, član
 • Odbor za financije, član
Card image cap
Martin Grgić
Centar
 • Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, član
 • Odbor za ratne veterane, član
Card image cap
Lucija Puljak
Centar
 • Mandatno povjerenstvo, predsjednica
Card image cap
Gorana Rosandić
Centar
 • Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, članica
Card image cap
Nikola Grabovac
Nezavisni vijećnik
 • Odbor za gospodarstvo, član
Card image cap
Marko Žaja
Domovinski pokret
 • Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, član