Aktualni mandat vijećnika

HGS

Petroslav Sapunar

HGS Predsjednik Županijske skupštine
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, predsjednik
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član petroslav.sapunar@dalmacija.hr

HDZ

Živko Nenadić

HDZ Potpredsjednik Županijske skupštine
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član

Tajništvo

Margarita Dukić

Tajništvo

SDP

Vedran Lendić

SDP

HDZ

Ante Bačić

HDZ Odbor za javna priznanja, predsjednik

HDZ

Ante Baran

HDZ Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predsjednik

HDZ

Danica Baričević

HDZ Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, članica

HDZ

Ivan Bikić

HDZ Odbor za ratne veterane, član

HNS

Tonči Božanić

HNS Odbor za pomorstvo, prometnu infrastrukturu i ribarstvo, predsjednik
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član

HDZ

Jadranka Brečić

HDZ Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, članica

HDZ

Tomislav Buljan

HDZ Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, član
Odbor za pomorstvo, prometnu infrastrukturu i ribarstvo,član

HDZ

Jadran Čizmić

HDZ Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član

HDZ

Maja Zelić

HDZ Odbor za gospodarstvo - članica

HDZ

Ferdo Kurtović

HDZ Mandatna komisija, predsjednik
Odbor za ratne veterane, član
Odbor za suradnju sa hrvatskim iseljenicima, član

HDZ

Ivica Kusić

HDZ Odbor za financije, član

HDZ

Josip Lešina

HDZ Odbor za izbor i imenovanja, član
Odbor za financije, član

HDZ

Vinko Maroević

HDZ Odbor za statut i poslovnik, predsjednik

HDZ

Lovre Kušćević

HDZ

HDZ

Ante Sanader

HDZ

HDZ

Nikola Tokić

HDZ Odbor za ratne veterane, predsjednik

HDZ

Jozo Vidić

HDZ Odbor za suradnju s hrvatskih iseljenicima, predsjednik
Odbor za javna priznanja, član

HDZ

Filip Vidulin

HDZ Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, član
Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, član

HDZ

Marko Vukasović

HDZ Odbor za ratne veterane, član

HDZ

Zlatko Ževrnja

HDZ Odbor za gospodarstvo, predsjednik

HDZ

Božo Župić

HDZ Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, član

HNS

Klement Bašić

HNS Odbor za gospodarstvo, član

SDP

Igor Batošić

SDP

SDP

Damir Krstinić

SDP Odbor za pomorstvo, prometnu infrastrukturu i ribarstvo, član

SDP

Matko Kuzmanić

SDP

SDP

Mate Martinić

SDP

SDP

Sandra Mitrović Nikšić

SDP

SDP

Danijel Kukoč

SDP

MOST

Milija Baldić-Lukšić

MOST Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednica
Odbor za javna priznanja, članica

MOST

Denis Bobeta

MOST Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, član

MOST

Miro Bulj

MOST

MOST

Sandra Kovač Levantin

MOST

Nezavisna lista mladih

Ivan Barišić

Nezavisna lista mladih

MOST

Jere Kovačić

MOST

Nezavisna lista mladih

Ivan Andabak

Nezavisna lista mladih

MOST

Jagoda Ključević

MOST

Nezavisna lista mladih

Darko Svaguša

Nezavisna lista mladih

HGS

Nevenka Bečić

HGS Odbor za financije, predsjednica
Odbor za statut i poslovnik, članica

HGS

Edita Grubišić

HGS Mandatna komisija, članica
Odbor za pomorstvo, prometnu infrastrukturu i ribarstvo, članica

HGS

Saša Horvat

HGS Odbor za izbor i imenovanja, član

HGS

Damir Ćosić

HGS Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, član

HGS

Marin Mazić

HGS Odbor za gospodarstvo, član

HGS

Ante Obad

HGS Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član

Centar

Lucija Puljak

Centar Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, predsjednica

Nezavisni vijećnik

Natalija Rajčić

Nezavisni vijećnik Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, članica
Odbor za javna priznanja, članica

Centar

Igor Skoko

Centar Mandatna komisija, član

Pametno za Split i Dalmaciju

Ante Renić

Pametno za Split i Dalmaciju Odbor za financije - član

Nezavisna lista mladih

Ante Pranić

Nezavisna lista mladih Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu - predsjednik

 • Ivan Andabak (Nezavisna lista mladih)
 • Ante Bačić (HDZ)
 • Milija Baldić-Lukšić (MOST)
 • Ante Baran (HDZ)
 • Danica Baričević (HDZ)
 • Ivan Barišić (Nezavisna lista mladih)
 • Klement Bašić (HNS)
 • Igor Batošić (SDP)
 • Nevenka Bečić (HGS)
 • Ivan Bikić (HDZ)
 • Denis Bobeta (MOST)
 • Tonči Božanić (HNS)
 • Jadranka Brečić (HDZ)
 • Miro Bulj (MOST)
 • Tomislav Buljan (HDZ)
 • Jadran Čizmić (HDZ)
 • Damir Ćosić (HGS)
 • Margarita Dukić (Tajništvo)
 • Edita Grubišić (HGS)
 • Saša Horvat (HGS)
 • Jagoda Ključević (MOST)
 • Sandra Kovač Levantin (MOST)
 • Jere Kovačić (MOST)
 • Damir Krstinić (SDP)
 • Danijel Kukoč (SDP)
 • Ferdo Kurtović (HDZ)
 • Ivica Kusić (HDZ)
 • Lovre Kušćević (HDZ)
 • Matko Kuzmanić (SDP)
 • Vedran Lendić (SDP)
 • Josip Lešina (HDZ)
 • Vinko Maroević (HDZ)
 • Mate Martinić (SDP)
 • Marin Mazić (HGS)
 • Sandra Mitrović Nikšić (SDP)
 • Ante Obad (HGS)
 • Ante Pranić (Nezavisna lista mladih)
 • Lucija Puljak (Centar)
 • Natalija Rajčić (Nezavisni vijećnik)
 • Ante Renić (Pametno za Split i Dalmaciju)
 • Ante Sanader (HDZ)
 • Igor Skoko (Centar)
 • Darko Svaguša (Nezavisna lista mladih)
 • Nikola Tokić (HDZ)
 • Jozo Vidić (HDZ)
 • Filip Vidulin (HDZ)
 • Marko Vukasović (HDZ)
 • Maja Zelić (HDZ)
 • Zlatko Ževrnja (HDZ)
 • Božo Župić (HDZ)