Novosti

Održana 32. sjednica Županijske skupštine

Dana 28. rujna 2016. u dvorani Županije u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) u Splitu, pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara održana je 32. sjednica Županijske skupštine.

 

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2015. godinu, Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije u 2015. godini, te Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2016.

 

Skupština je prihvatila Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2016. te Izvještaj o izvršenju Financijskog plana I.-VI. 2016. Županijske uprave za ceste Split.

 

Prihvaćen je Program potpore osnivanju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije (2016.-2018.). Ovim Programom utvrđuju se mjere za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, temeljem kojih se iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije dodjeljuju nepovratna financijska sredstva i potiču osnivanje novih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ciljevi ovog Programa su povećanje novo osnovanih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, stabilnost poljoprivredne proizvodnje odnosno neposredno poboljšanje kvalitete života pojedinca ili društvene zajednice u cjelini, komercijalizacija i pristup tržištu poljoprivrednih i drugih proizvoda obiteljskog gospodarstva, jačanje položaja poljoprivrednika u prehrambenom lancu, proizvodnja proizvoda sa geografskim podrijetlom kao i eko proizvoda, veća zaposlenost poljoprivrednih proizvođača te zaustavljanje raseljavanja Dalmatinske zagore i otoka.

 

Skupština je donijela Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela benzinske postaje na dijelu k.o. Selca, predio uvala Radonja, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanje) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke (rt Stutiski Protuc), Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Elektrotehničke škole Split i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Pomorske škole Split.