Novosti

U Ministarstvu regionalnog razvoja potpisan ugovor o prenamjeni objekta bivšeg doma JNA u odgojno-obrazovnu ustanovu

U utorak u Ministartsvu regionalnog razvoja i  fondova EU zamjenik župana Luka Brčić je u ime Splitsko-dalmatinske županije potpisao ugovor vrijedan milijun i pol kuna, o sufinanciranju i prenamjeni objekta bivšeg doma JNA u odgojno obrazovnu ustanovu SŠ "Antun Matijašević Karmaneo", utemeljenu 1975. godine na Visu.

Od dana osnutka do danas ova srednja škola nije imala vlastiti prostor. Uvijek je bila sa sjedištem u zgradi Osnovne škole „Vis“, a nekoliko je godina, od 1994. do 2000., imala područni odjel u Komiži u kojem su se obrazovali kuhari i konobari. Ponekad se nastava održavala i u drugim prostorima pa je, recimo, neko vrijeme održavana u obližnjoj zgradi Batarije. Od 2000. godine naovamo nastava se stalno i u cijelosti održava u zgradi Osnovne škole „Vis“, u dvije smjene.

Ovim ugovorm je predviđeno razdvajanje osnovne i srednje škole koje se trenutno nalaze u istoj zgradi. Ukupna cijena troškova iznosi tri milijuna kuna. Razliku cijene cijelog projekta će osigurati Splitsko-dalmatinska županija.